Kiedy udać się na psychoterapię 

Powody, dla których warto zacząć terapię psychodynamiczną we Wrocławiu

Psychoterapia staje się potrzebna wtedy, kiedy osoba doświadcza cierpienia uniemożliwiającego prawidłowe i satysfakcjonujące funkcjonowanie w codziennym życiu, pracy czy relacjach. Osoby wymagające pomocy psychoterapeuty zmagają się z wahaniami nastroju, ciągłym poczuciem lęku i niepokoju, a także z poczuciem braku wpływu na własne życie. Mogą doświadczać obniżonej samooceny, utraty wiary we własną sprawczość oraz trudności w stworzeniu i utrzymaniu bliskich relacji.

Często objawom towarzyszy poczucie, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie z rzeczywistością przestają być skuteczne, lub przyczyniają się do pogłębienia doświadczanych problemów i prowadzą do np. unikania przeżywania emocji, sięgania po substancje psychoaktywne a także samookaleczeń i myśli samobójczych.

Do podjęcia psychoterapii często skłaniają trudności w radzeniu sobie ze stresem, adaptacją do nowych sytuacji i towarzyszące temu nieuzasadnione medycznie objawy somatyczne (bóle głowy, napięcie mięśni, objawy ze strony układu pokarmowego). Do zgłoszenia się na konsultację psychoterapeutyczną skłonić może także doświadczenie straty bliskiej osoby oraz kryzysy i zmiany życiowe.

Powodów, dla których warto zgłosić się na terapię psychodynamiczną jest wiele i każdy jest zasadny, jeżeli wiąże się z doświadczaniem bólu emocjonalnego i dyskomfortu utrudniającego codzienne funkcjonowanie.

Kontakt